Flag ebeltoft håndværker borgeforeningen smv

FESTUDVALGET :

Valgt af generalforsamlingen

 

Festudvalget forestår - som navnet indicerer - planlægning og afvikling af foreningens festlige arrangementer som f.eks. den årlige nytårsfest, teaterture og udflugter.

 

Festudvalgets medlemmer:   Thomas Dahl - Rasmus Pedersen

                                                   Maria Madsen

FLAGUDVALGET:

Flagudvalget administrerer foreningens (= byens) flagallé (opstilling/nedtagning, vedligeholdelse m.v.).

Henvendelse om leje af flagalléen (hel flagallé, halv flagallé eller enkeltflag) rettes til Jacob Svane 8634 1031, Svane@mail.dk 

Flagudvalgets medlemmer: Jacob Svane - Peder Holmriis

Fane udvalget: Jacob Svane - Peder Holmriis

                          Thomas Dahl - Rasmus Pedersen

Herudover er foreningen repræsenteret i følgende bestyrelser, repræsentantskaber og udvalg m.v.:

E.B.I.C.´s repræsentantskab: Jacob Svane - Anker Gindesgaard

 

Varelotteriet: Michael Sessler - Kim Withen

 

Nationalparken Mols Bjerge: Kim Withen

 

Ebelfestivalen: Peder Holmriis